Advised Veltia Labs for Life (member of the Tentamus Group)

Advised Veltia Labs for Life (member of the Tentamus Group) in connection with the cross-border buyout of STA Kalite Kontrol Gida Laboratuvari A.S. in Turkey.

masouros-logo-icon