Masouros & Partners Winner of European Specialist Law Firm of the Year – Masouros

Masouros & Partners Winner of European Specialist Law Firm of the Year

15 December, 2021
Masouros & Partners is winner of “European Specialist Law Firm of the Year” in The Lawyer European Awards 2021.


masouros-logo-icon